HEMSIDA med VÄDER
Hem
Signalen når mottagaren, som är kopplad till en PC över en USB anslutning. På datorn sparas all väderdata och presenteras kontinuerligt. Var tionde minut uppdateras termometern och bilden av denna skickas över Internet till en Server.
Där passas den in i hemsidan.


Mottagaren till PC
Internet till Weben
2012-08-28 Uppdaterat websida